WildLife For Ever - Greece - Bulgaria 2014-2020 | НАЧАЛО

GIS Biodiversity of the Project
GIS Biodiversity of the Project
GIS Biodiversity of the Project
previous arrow
next arrow
Slider

Добре Дошли в Страницата на Wild Life 4 Ever

Проектът Wild Life for Ever е реализиран за да конфронтира проблема на неадекватните политики за защита на биологичното разнообразие в Южна България и Североизточна Гърция. Територията има особена важност от гледна точка на екологията.

Една от основните причини, поради които се считат за толкова важни, е, че показват забележително биологично разнообразие, тъй като представляват естествено местообитание (постоянно или случайно) за голям брой застрашени видове от фауната и флората (ендемични и мигриращи). Освен това те са част от източния европейски коридор за миграция на птиците.

Основната причина за неуспеха на настоящите стратегии е, че те са фрагментирани и не разглеждат местните общности и тяхното участие като ключов елемент в развитието и прилагането на тези политики. Ю. България и С.И. Гърция, въпреки административните граници, са едно унифицирано екологично място с общи или дори същите екологични характеристики.

Открийте биологичното разнообразие на проекта

Image

Дивият юг на България

Image

Greece - Bulgaria 2014-2020

Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

Няма смисъл да се прилагат политики за биологичното разнообразие в административните граници на съвременните държави. Тези политики, ако искаме да бъдем ефективни, трябва да се прилагат едновременно и в тясно сътрудничество между органите за защита на биологичното разнообразие на двете страни.

Общата цел на този проект е разработването на нова, обединена, интегрирана и гъвкава стратегия за защита и възстановяване на биоразнообразието, първоначално на три целеви местообитания, а именно Нестос и Южните Родопи в Гърция и река Арда за частта, която принадлежи на България (241 км).

Основните резултати от програмата са една единна база данни за биоразнообразието, използване на съвременна летателна апаратура за наблюдение, разработване на модел за оценка на риска в местата на Натура 2000 в България, подобряване и модернизиране на съществуващата инфраструктура за опазване на биоразнообразието на гръцка територия, актуализиране на съществуващите планове за управление на биоразнообразието в гръцкия регион, създаване на единен нов знак за качество, разработване на специален уебсайт.

Проектът е разработен в рамките на разпространението на ноу-хау и взаимодействието между бенефициентите, местните власти и местните общности. Друг ключов елемент на проекта е използването на добри практики, знания и методи, които са били произвеждани в миналото. С други думи, проектът се споменава, за да се основава на настоящите познания, както и да създава познания.

Крайната цел е да се изпълни двойна задача, да се подобрят политиките и условията за опазване на биологичното разнообразие и в същото време да се насърчи развитието и растежа на местните общности

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Login

Newsletter

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins