ОЧАКВАНИ ПРОДУКТИ

Очаквани резултати

Основните продукти, които ще бъдат създадени от проекта, са:

 1. Разработване на специален уебсайт, посветен на биоразнообразието на трите района
 2. Маркирането на 1 естествена пътека поне на всеки обект
 3. Разработване на единна база данни за биологичното разнообразие
 4. Разработване на модел за оценка на риска на местата в Натура 2000 за България
 5. Подобряване и актуализиране на съществуващите планове за управление на биологичното разнообразие в гръцкия регион
 6. Разработване на 3 стратегии за опазване на трите най-уязвими вида / местообитания въз основа на резултатите от оценките на риска
 7. Създаване на един нов етикет за качество
 8. Пилотни мерки координирани с местните земеделски производители за опазване на биологичното разнообразие
 1. Разработване на механизъм за събиране на мъртви животни от стопанства и обезвреждане на труповете на определени станции. Подобряване на защитата на захранващите станции (заграждение, маркиране, наблюдателни пунктове). Закупуване на 2 коли. Демонстрация на звено за борба с отравяне в района на Места и Родопи.

Min. 9 per month for a period of 18 months in every site(Мин. 9 на месец за период от 18 месеца на всеки обект)

 • Създаване на информационен център в Ставруполи, Ксанти и 2 информационни пункта в Комотини и Хасково.
 • Закупуване на летящото оборудване за наблюдение. Персонализирано оборудване.
 • Надграждане на телематичната мрежа в района на Места и изграждане на нова мрежа по река Арда в България.
 • Разработване на семинар между партньорите за обмен на ноу-хау и добри практики в зоните по „Натура 2000“.
 • Разработване на 1 семинар за доброволци, НПО, алпинисти и др., които ще се активизират за целите и ресурсите на програмата с цел защита на биоразнообразието.
 • Организиране на семинар за определени застрашени видове с местообитания в  района на Места и река Арда.
 • Разработване на отворен семинар за незаконно изсичане на дървета, отравяне и лов в Ставруполи и Хасково.
 • Разработване на обучителен семинар за новия етикет по качество за местните туристически фирми и заинтересовани страни в Ксанти и Смолян.
FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins