Πίνακας Παραδοτέων ΠΑΜΘ

 Αριθμός Παραδοτέου (Application Form)

Τίτλος Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή

D.1.1.2

Project Management and Coordination (conduction of the progress reports)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την εκπόνηση των περιοδικών εκθέσεων αναφοράς του έργου. 

D.1.1.3

Coordination Meetings (conduction of kick off-meetings etc.)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την διοργάνωση δυο ενδιάμεσων συναντήσεων στην Ελλάδα μεταξύ των εταίρων και μιας τελικής με προσκεκλημένους και εκπροσώπους φορέων και οργανισμών που έχουν συσχέτιση με το αντικείμενο του έργου.

1η Ενδιάμεση Συνάντηση στην Ξάνθη

2η Ενδιάμεση Συνάντηση στην Ξάνθη

D.2.1.2

Production of communication material and tools

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την παραγωγή υλικού προβολής του προγράμματος και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός οδηγού πολυτελούς έκδοσης με πληροφορίες και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από την περιοχή εφαρμογής, καθώς και λοιπού υλικού προβολής (φυλλάδια, 5 τηλεοπτικά σποτ, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, πανό, ψηφιακό τύπο, Διαφημιστικά στυλό και μπρελόκ).

D.2.1.3

Design and development of a website

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ανάπτυξη και το γραφιστικό σχεδιασμό ενός πλήρους δυναμικού ιστότοπου για την προβολή και ανάδειξη του έργου, των δράσεων, της πορείας και των αποτελεσμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν τα εξής:

-Πλήρης λειτουργική ιστοσελίδα του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράστημα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος

-Τεύχος – Προσχέδιο Δομής και περιεχομένου ιστοσελίδας (Ελληνικά) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

-Μanual διαχείρισης ιστοσελίδας

-Περιοδικές εκθέσεις & τελική απολογιστική έκθεση

D.3.1.1.

Collection of existing data and Summarization / Creation of a common database

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την συλλογή υφιστάμενων δεδομένων και τη Σύνοψη / Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων που θα συνδέεται με τον δικτυακό τόπο του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των συνεργατών στα ψηφιακά δεδομένα.

D. 4.1.5

Establishment of an info point in Komotini, at the seat of the Lead Beneficiary

Προμήθεια σταθμού πληροφόρησης (info Kiosk)

D.6.1.1

Elaboration of a Workshop between CBC partners for exchange of Know How and good practices in Natura 2000 area (Xanthi, GR)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την διοργάνωση ενός εργαστηρίου όλων των εταίρων του προγράμματος «Ελλάδα – Βουλγαρία» που σχετίζονται με τη προστασία του περιβάλλοντος για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών στην περιοχή Natura 2000.

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins