Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αυξημένη επίπτωση κοινών προσεγγίσεων στην προστασία της βιοποικιλότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ο κύριος στόχος του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κοινών μεθόδων αντιμετώπισης ζητημάτων βιοποικιλότητας. Η ανάπτυξη και μιας κοινής βάσης δεδομένων θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στις μελλοντικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τους τόπους αυτούς, αλλά και σε γειτονικές περιοχές. Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το σύστημα παρακολούθησης που φέρει ιπτάμενο ζώο, καθώς και η μονάδα σκύλου κατά της δηλητηρίασης, θα πρέπει να αποτελούν καλές πρακτικές που θα μεταφερθούν στις αρχές της Βουλγαρίας. Τέλος, η χρήση παρόμοιων πόρων και μεθόδων θα παράγει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής και γι 'αυτό το λόγο τα μοντέλα που θα παραχθούν θα είναι πιο ακριβή και ρεαλιστικά.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι το βελτιωμένο επίπεδο διατήρησης της βιοποικιλότητας στα στελέχη του Νέστου, στον ποταμό Αρδά και στα βουνά της Ροδόπης. Τέλος, πολλές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, όπως το σύστημα παρακολούθησης, η χρήση μονάδων σκυλιών κατά της δηλητηρίασης, η αναβάθμιση των υποδομών στους σταθμούς διατροφής (σήμανση, σήμανση) και η επισήμανση εάν τα φυσικά ίχνη συμβάλλουν σημαντικά στην πτητική βιοποικιλότητα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins