Πακέτα Εργασίας

Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

ΠΕ1 - Διαχείριση έργου και Συντονισμός

Το ΠΕ1 περιλαμβάνει δράσεις για την διαχείριση, τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση του έργου (οργάνωση δαπανών και φυσικού φακέλου του έργου, εκθέσεις προόδου, αιτήματα πιστοποίησης και πληρωμής κ.α.), καθώς και τις προγραμματικές εταιρικές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Διαρκεί όσο και το έργο μέχρι τον Νοέμβριο του 2019.

ΠΕ2 – Διάχυση και Επικοινωνία

Οι δράσεις που αφορούν την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την οργάνωση συναντήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση μεγάλου εύρους φορέων αλλά και την διασύνδεση με άλλα προγράμματα και δράσεις για την προώθηση των στόχων του “WILD LIFE FOR EVER”. Επιπλέον, αναμένεται να:

  • Εκπονηθεί το Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου,
  • Δημιουργηθεί το υλικό προβολής του έργου,
  • Αναπτυχθεί ένας πλήρης και δυναμικός ιστότοπος για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων,
  • Διοργανωθεί ένα ανοιχτό Φόρουμ στην Ξάνθη για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων προστασίας των φυσικών περιοχών και την παρακολούθηση άγριων πτηνών.

ΠΕ3 - Δράσεις Προστασίας των Περιοχών

Στο ΠΕ3  μελετώνται τα αίτια που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης αναπτύσσονται βάσεις δεδομένων και μοντέλα αξιολόγησης των πολιτικών.

ΠΕ4 - Δράσεις σύνδεσης ενεργειών προστασίας περιβάλλοντος με τις τοπικές κοινωνίες.

Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερόμενων μερών στην εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό στοιχείο. Λεπτομερέστερα τα αποτελέσματα και οι δράσεις του πακέτου εργασίας θα είναι οι εξής: Ανάπτυξη νέας Ετικέτας Ποιότητας (QL), η οποία θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια και θα προωθηθεί στους επαγγελματίες των περιοχών στόχων (τουριστικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ.) ώστε να συμμορφωθούν και να προβλέψουν διαδικασίες που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

ΠΕ5 - Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας καταγραφής της περιοχής.

Ολόκληρο το ΠΕ αφορά την προμήθεια και χρήση ενός μη επανδρωμένου συστήματος επιτήρησης από τον ΡB2 και η εφαρμογή των απαραίτητων προσαρμογών και τροποποιήσεων θα γίνει από τον ΡB5.

ΠΕ6 – Ευαισθητοποίηση

Το ΠΕ6 περιλαμβάνει την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων στις περιοχές του έργου (Ποταμοί Νέστου & Άρδας και Οροσειρά Ροδόπης). Ειδικότερα περιλαμβάνει:

  • Εργαστήριο ενημέρωσης ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών στην περιοχή Natura 2000, στην Ξάνθη,
  • Σεμινάριο πληροφόρησης για την προστασία της περιοχής (Εθελοντές, ΜΚΟ, ορειβάτες), στην Ξάνθη,
  • Δύο Σεμινάρια για συγκεκριμένα είδη της περιοχής του Νέστου, στην Ξάνθη και στο Σμόλιαν,
  • Δύο Σεμινάρια για την παράνομη υλοτομία, δηλητηρίαση και κυνήγι, στη Σταυρούπολη και στο Χάσκοβο,
  • Δύο εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Εγκατάσταση Σήματος Ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις, στην Ξάνθη και στο Σμόλιαν.

Agenda InfoDay

Agenda Forum

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins