Σκοπός

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αποτελούν δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.

Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες μπορούν να αντιμετωπίσουν  και να επιλύσουν τα διάφορα θέματα καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά Ελλάδα – Βουλγαρία, προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς των δυο χωρών πιο κοντά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φορές ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη, η ανάγκη για κοινές δράσεις γίνεται σταδιακά η συνήθεια παρά η εξαίρεση. Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία, δηλαδή γύρω από το κοινό σύνορο των δύο χωρών.

Οι δράσεις του προγράμματος χωροθετούνται στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του Σμόλυαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

Το Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία αποτελεί λοιπόν ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης καθώς επίσης και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των χωρών αυτών. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/10/2015 με την απόφαση C (2015) 6283/09-09-2015 υπό τον τίτλο «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 - 2020»

Βασικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές, καθώς επίσης και η συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2020.

Όραμα: «Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη, καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.»

0.1             Άξονες Προτεραιότητας Προγράμματος & Ειδικοί Στόχοι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους παρακάτω 5 Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) και τους θεματικούς στόχους όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1:

Α.Π. 1: Ανταγωνιστική και επιχειρηματική προώθηση της διασυνοριακής περιοχής

Α.Π. 2: Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

Α.Π 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

Α.Π 4: Διασυνοριακή περιοχή κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς

Α.Π 5: Τεχνική βοήθεια

Σημειώνεται ότι το έργο «Wild Life For Ever» εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή», Επενδυτική Προτεραιότητα 6d.

0.1.1       Παρουσίαση έργου Wild Life For Ever

Πίνακας 1. Συνοπτική Παρουσίαση έργου  Wild Life For Ever

Τίτλος

Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range

Ακρωνύμιο

WILD LIFE FOR EVER

Άξονας Προτεραιότητας

2. Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

Προτεραιότητα Επένδυσης

6d. Προστασία και ανάκτηση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των οικοσυστημάτων (Natura 2000, πράσινες υποδομές).

Πρόσκληση

2η πρόσκληση

Εταιρικό Σχήμα

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως κύριος δικαιούχος (LB)

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης (ΡΒ2)

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης (ΡΒ3)

4. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΡΒ4)

5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΡΒ5)

6. Ένωση Βιομηχανιών Περιφέρειας Σμόλιαν (ΡΒ6)

7. Arbitra-ΜΚΟ (ΡB7)

Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

ΠΕ1 - Διαχείριση έργου και συντονισμός

ΠΕ2 – Διάχυση και Επικοινωνία

ΠΕ3 – Δράσεις Προστασίας των Περιοχών

ΠΕ4 - Δράσεις σύνδεσης ενεργειών προστασίας περιβάλλοντος με τις τοπικές κοινωνίες

ΠΕ5 - Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας καταγραφής της περιοχής

ΠΕ6 - Ευαισθητοποίηση (Εκπαιδευτικά Σεμινάρια)

Λήξη Έργου

09/11/2019

Συνολικός Προϋπολογισμός

800.658,13 €

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins