Περιγραφή Βάσης Δεδομένων

 

Η βάση δεδομένων GIS δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου №B2.6d.04 / 10.11.2017 «Ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των ενδιαιτημάτων σπάνιων ειδών στους ποταμούς Νέστο και Άρδα και στην οροσειρά της Ροδόπης» - WILD LIFE FOR EVER, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Η ανεπτυγμένη βάση δεδομένων προσφέρει ευκαιρίες κατηγοριοποίησης και φιλτραρίσματος χωρικών δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη βιοποικιλότητα στην επικράτεια των ποταμών Νέστος και Άρδα και την οροσειρά Ροδόπη στην περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Επιπλέον, η βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη μελλοντική ενημερωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με μέτρα διατήρησης ενδιαιτημάτων και ειδών, τη ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες τοποθεσίες και περιοχές και άλλα μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας.

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins