Αναμενόμενα Οφέλη

Τα βασικά προϊόντα που θα δημιουργηθούν από το προτεινόμενο έργο είναι:

 1. Ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας αφιερωμένης στη βιοποικιλότητα των τριών περιοχών
 2. Επισήμανση ενός φυσικού μονοπατιού τουλάχιστον σε κάθε τοποθεσία
 3. Ανάπτυξη μιας ενοποιημένης βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα
 4. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου σε περιοχές Natura 2000 στη Βουλγαρία
 5. Αναβάθμιση και ενημέρωση υφιστάμενων σχεδίων διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα στην ελληνική περιφέρεια
 6. Ανάπτυξη 3 στρατηγικών για τη διατήρηση των τριών πιο ευάλωτων ειδών / βιοτόπων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου
 7. Δημιουργία νέας ενιαίας ετικέτας ποιότητας
 8. Πιλοτικά μέτρα σε συντονισμό με τους τοπικούς αγρότες για την προστασία της βιοποικιλότητας
 9. Ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής νεκρών ζώων από τα αγροκτήματα και διάθεση των νεκρών ζώων σε συγκεκριμένους σταθμούς. Αναβάθμιση της προστασίας των σταθμών σίτισης (περίφραξη, σήμανση, σημεία παρατήρησης). Αγορά 2 αυτοκινήτων. Επίδειξη μονάδας αντι-δηλητηρίασης σκύλων στην περιοχή του Νέστου και της Ροδόπης. Κατ’ ελάχιστον 9 ανά μήνα για περίοδο 18 μηνών σε κάθε τοποθεσία
 10. Ίδρυση κέντρου πληροφόρησης στην Σταυρούπολη Ξάνθης και 2 σημεία πληροφόρησης στην Κομοτηνή και το Χάσκοβο
 11. Αγορά του ιπτάμενου εξοπλισμού επιτήρησης. Προσαρμογή εξοπλισμού
 12. Αναβάθμιση του Τηλεματικού Δικτύου στα στελέχη του Νέστου και ανάπτυξη ενός νέου δικτύου στον ποταμό Αρδά στη Βουλγαρία
 13. Διοργάνωση εργαστηρίου μεταξύ των εταίρων της διασυνοριακής συνεργασίας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε περιοχές του Natura 2000
 14. Διοργάνωση 1 σεμιναρίου για Εθελοντές, ΜΚΟ, ορειβάτες κ.α. που δραστηριοποιούνται στην προστασία της βιοποικιλότητας για την υλοποίηση των στόχων και των πόρων του προγράμματος.
 15. Διοργάνωση σεμιναρίου για συγκεκριμένα απειλούμενα είδη με φυσικό περιβάλλον τα στελέχη του Νέστου και τον ποταμό Άρδα
 16. Διοργάνωση ανοικτού σεμιναρίου για την παράνομη κοπή δέντρων, την δηλητηρίαση και το κυνήγι στη Σταυρούπολη και στο Χάσκοβο
 17. Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη νέα ετικέτα ποιότητας για τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ξάνθη και το Σμόλιαν
FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins